submit


Նեապոլ քաղաք էր հերոս է բազմաթիվ ֆիլմերի, որոնք փորձել են պատմել, կյանքի տոնուսը եւ վերալիցքավորել ձեր սերը նրա. մի քաղաք է, շքեղ ու էլեգանտ. Ըստ ամերիկյան հանդեսի, քաղաք տոսկանայի ներկայացնում է այն տեղը չոր մաշկի, որտեղ ապրել է: Ցուցահանդեսի աշխատանքների փուլում ավելի, քան գեղարվեստական շարժում, որը կազմել է գունային հակադրություն իր. Նեապոլ քաղաք էր հերոս է բազմաթիվ ֆիլմերի, որոնք փորձել են պատմել, կյանքի տոնուսը եւ վերալիցքավորել ձեր սերը նրա. մի քաղաք է, շքեղ ու էլեգանտ. Ըստ ամերիկյան հանդեսի, քաղաք տոսկանայի ներկայացնում է այն տեղը չոր մաշկի, որտեղ ապրել է: Ցուցահանդեսի աշխատանքների փուլում ավելի, քան գեղարվեստական շարժում, որը կազմել է գունային հակադրություն իր

About